PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO

ES
| ES
| FR
| EL

Onze Actualiteiten

JBR RONDE TAFEL: KAN HET SUCCES VAN EEN TRANSACTIE GEGARANDEERD WORDEN? WAAR KUNNEN DATA EN KWANTITATIEVE MODELLEN WAARDE TOEVOEGEN?

24 september 2020

De Ronde Tafel op 16 september 2020 was voor ons een groot succes. Op de uitnodiging reageerden meer dan 29 toonaangevende deelnemers.

De ruime zaal in Hotel Figi was dus gevuld met hoogwaardige kennis over fusie en overnames. Het thema ‘succesvolle transacties’ werd door de drie presentaties van Hans Schenk, Hans Spaan & Tim van Luxemburg en Rik van Meirhaeghe, vanuit hun kennisgebied en visie op een toegankelijke manier toegelicht.

Ze gingen in op de vragen:

 • Welke factoren zijn bepalend voor het succes van een transactie?
 • Geeft het accurater incalculeren van synergievoordelen een betere positie bij het uitbrengen van een bod?
 • Leidt het focussen op synergie juist tot het mislukken van een transactie?
 • Welke rol spelen toeval en ervaring?

 

DE FUSIEPARADOX

Hans Schenk, Emeritus Hoogleraar School of Economics Universiteit Utrecht.

Hij legde het begin met het definiëren van een theoretische kader voor M&A en succesbepaling van transacties. Gebaseerd op empirisch onderzoek naar transacties van beursgenoteerde bedrijven toonde hij aan dat de meerderheid niet succesvol is. In de gepresenteerde historische data waren de dynamieken en cycliciteit van de M&A economie duidelijk te zien: Na perioden met weinig transacties zorgt een besmettingseffect, als reactie op de transactie van een first-mover, een golf aan M&A activiteiten uit, waarbij de kans op waardecreatie afneemt naarmate men verder in een golf zit. Deze dynamiek is dan ook een van de redenen dat veel transacties niet succesvol zijn en hint erop wanneer betere momenten voor acquisities zijn. Er zijn echter veel factoren die significantie voor het falen van transacties tonen en allemaal vormen ze slechts een beperkt deel van de verklaring.

 

VAN ERVARING GEDREVEN BESLUITEN NAAR DATA GEDREVEN BESLUITEN

Hans Spaan, Director Consulting ORTEC en Commissaris

Tim van Luxemburg, Industry Lead Maritime/ Data Scientist ORTEC

Hans en Tim stonden stil bij wat Data Science en Optimalisatie eigenlijk zijn en hoe deze competenties en M&A ervaring oftewel domeinexpertise elkaar aan kunnen vullen. Aan de hand van voorbeelden werd besproken hoe kwantitatieve competenties bij kunnen dragen aan een hogere succeswaarschijnlijkheid van transacties: In de pre-transactie fase het synergiepotentieel inschatten en deze post-transactie realiseren. Hebben deze vaardigheden in combinatie met de juiste ervaring disruptiepotentieel voor de M&A branche?

 

WAARDECREATIE EN VERNIETIGING IN M&A DEALS

Rik van Meirhaeghe, Partner JBR België

Rik vertelde over zijn ervaringen als program-buyer bij SPIE en zijn eigen onderzoek naar transacties. Er werd duidelijk onderscheid gemaakt tussen de particuliere en publieke (beursgenoteerde) markt: Kenmerken van de particuliere markt creëren kansen die niet beschikbaar zijn op openbare markten waardoor M&A hier wel een winning game kan zijn. Er wordt gesteld dat multiple arbitrage nog steeds de grootste factor lijkt te zijn voor waarde creatie. Te veel focus op synergie is echter vaak een van de grootste vaal factoren. Synergievoordelen zijn in de praktijk vaak lastig te realiseren en directe integratie van een overgenomen target geeft juist risico op waardvernietiging. De focus zou eerst op behoud van stand-alone waarde en op groei moeten liggen. Pas nadat de koper het bedrijf echt goed kent, kan eventueel integratie volgen.

 

RONDE TAFEL DISCUSSIE

Durante la ronda de debates se trataron, entre otros, estos temas:

 • Wat zijn de dynamieken van het bedrijfs- en M&A- ecosysteem?
 • De verschillen tussen de publieke en private markt
 • Welke segmenten presteren in M&A wel goed en waar is waarde creatie mogelijk?
 • De lange termijn overlevingskans van bedrijven na een PE desinvestering in combinatie met leverage-druk.
 • De rol van de omvang en karakter van zowel targets als ook buyers.
 • De motivaties van overnames.
 • De definities van succes/ is waarde creatie altijd het doel.

 

NATAFELEN

Een interessante discussie ontspon met food for thought voor de PE managers, bestuurders en adviseurs die op deze avond aanwezig waren. De deelnemers praten op verantwoorde afstand na tijdens de borrel in hotel Figi over de nieuwe inzichten rondom het succes van transactie.

Het echte ‘food’ volgde naderhand tijdens een heerlijk diner werd de discussie breder en genoten we van de visies over waardecreatie binnen M&A. Ook onder de goed gehandhaafde corona-maatregelen was er voldoende ruimte voor nadere kennismaking voor de deelnemers onderling.

 

Agradecemos a todos esta sustanciosa y agradable reunión.

 

JBR RONDE TAFEL: KAN HET SUCCES VAN EEN TRANSACTIE GEGARANDEERD WORDEN? WAAR KUNNEN DATA EN KWANTITATIEVE MODELLEN WAARDE TOEVOEGEN?