case Ontwikkelen broeikas-strategie energiebedrijf - es.jbr-consultancy.com

PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO

ES
| ES
| FR
| EL

Onze Cases

Ontwikkelen broeikas-strategie energiebedrijf

Opdracht

Ontwikkeling van een broeikasstrategie voor een energiebedrijf.

Achtergrond

Een kleiner energiebedrijf heeft een relatief grote positie in de markt van tuinders. Dit segment verbruikt relatief veel energie in de vorm van gas en elektriciteit. Door de energie-intensiteit vinden in dit segment tevens de innovaties plaats die later vaak toepassing vinden in een bredere laag van de maatschappij. De hoogte van de energierekening is voor de tuinder van levensbelang en hij gedraagt zich als een professionele inkopende partij die gedreven wordt door het verlagen van de integrale energiekosten. Energieleveranciers in dit segment onderscheiden zich door een lage energieprijs in combinatie met een actieve en innovatieve rol op het gebied van energiemanagement.

Probleemstelling

Onze opdrachtgever ziet zijn positie in dit segment bedreigt. Hij vraag zich af of en hoe hij een duurzaam en winstgevende rol kan spelen in dit segment en of er bestaansrecht is voor de organisatie bij het afscheid nemen van dit segment.

Onze bijdrage

JBR analyseerde het belang van dit segment voor dit bedrijf met name in de financiële zin. Daarnaast werden er diverse scenario’s ontwikkeld vanuit de verschillende stategische opties die varieerde van enkel energieleverancier tot het concept van integraal energiemanagement in combinatie met een handelsplatform. De diverse scenario’s verschilde in risico en rendementsperspectief. Als zuivere energieleverancier lag het risico bij de eindklant. Aan de andere kant van het spectrum bevond zich het risico bijna volledig bij onze opdrachtgever. Tussen de twee uiterste lagen allerlei mengvormen. Aan de hand van deze kwalitatief en kwantitatief uitgewerkte opties bepaalde onze klant zijn tuinbouwstrategie.

Het resultaat

Een helder beeld omtrent het belang van de tuinbouwsector voor onze opdrachtgever. Een uitgewerkte visie omtrent diverse strategische opties en keuze om door te gaan in het tuinbouwsegment volgens een zorgvuldig afgewogen strategische route.